46 Eugene Bay

[nieuw]

Zijn vader werkte voor de diplomatieke dienst van Groot-Brittannië in steeds andere hoofdsteden van de wereld. Tot zijn elfde jaar woonde Eugene Bay achtereenvolgens in Turkije, Italië, India en Singapore. De basis van zijn vak leerde hij op de bekende London College of Printing. Bij Michael Peters and Partners leerde hij met klanten omgaan en alle ins en outs van het merken bouwen. Na bij diverse bureaus in Engeland en Nederland gewerkt te hebben, is hij in 1983 een van de oprichters van wat later VBAT zou gaan heten. Hij wordt door velen beschreven als een merkenbouwer pur sang. Zijn belangeloze inzet voor de vormgeving, de fotografie en communicatie in Nederland leidde er in 2013 toe dat hij werd geridderd op voordracht van een groot aantal personen en organisaties.

prijs € 5,00 bestel

Piet Zwart

[nieuw]

In 1985, nu meer dan dertig jaar geleden, had Drukkerij Rosbeek het voornemen om Piet Zwart – die toen 100 jaar zou zijn geworden – postuum te eren met een publikatie in hun goodwillreeks.

De gedachten gingen daarbij uit naar minder bekend werk, zoals het Nomalieënboekje 1924 –1925 van de NKF en zijn veertien in de oorlogsjaren 1942 –1943 gemaakte kleurtekeningen in aquarel, van eetbare wilde groenten en vruchten, ten behoeve van een brochure van het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad. De keuze viel toen op het Normalieënboekje, dat als Rosbeek 21 in januari 1986 verscheen. Het idee voor een uitgave over de tekeningen uit de oorlogsjaren bleef ‘op de plank liggen’.

De presentatie van dit kleine ‘tijdsdocument’ kan nu, begin 2018 plaatsvinden. En brengt in herinnering dat Piet Zwart – nu vijfenzeventig jaar geleden – met een groot aantal medeburgers in gijzeling werd gehouden in de gijzelaarskampen in Haaren en Sint-Michielsgestel.

Onder die omstandigheden heeft Piet Zwart toentertijd de tekeningen gemaakt voor de brochure ‘Onze wilde groenten en vruchten’, waaraan deze laatste uitgave in de Rosbeek-reeks is gewijd.

prijs € 15,00 bestel

Godfried Konings

[nieuw]

Grafisch vormgever Godfried Konings, opgeleid aan St. Joost, overleed als gevolg van een noodlottig ongeluk in juli 2016 “op geboortegrond” in Brabant. Hij was daar op familiebezoek tussen twee levens in: hij emigreerde naar de Verenigde Staten  in 1994, woonde en werkte eerst in New York City en later in Santa Fe, New Mexico; en was in Europa met zijn vrouw Arian en zijn kinderen Iza en Jan om een tijdje dat continent te ontdekken alvorens zij gezamenlijk, “on the road”, een langdurige ontdekkingsreis door Amerika gingen maken. Het huis in Santa Fe was verkocht, de beroepspraktijk gesloten; de kinderen (toen 12 en 10) zouden onderweg “home-schooling” krijgen. Hoe lang de reis zou duren? Godfried c.s. had geen idee; daarna zagen ze wel verder. Het abrupt ten einde gekomen avontuur bracht Godfried’s gezin terug in Santa Fe, waar ze zo goed en zo kwaad als dat gaat hun “normale” leven voortzetten. Het bracht zijn Hollandse (studie)vrienden en anderen ertoe een cahier over zijn leven en werken uit te brengen. Herinneringen aan iemand die velen dierbaar was.

 

Dit cahier is engelstalig

prijs € 8,00 bestel

45 Gerard Unger


Na de vijf letterfamilies voor Hell zijn er nog zeventien bijgekomen en samen met de twee die Unger aan het begin van zijn loopbaan ontwierp, komt het totaal op 24. Daarnaast voerde hij allerhande grafische opdrachten uit en schreef hij vele publicaties. Vanaf 1971 doceerde hij 34 academiejaren lang het vak typografie, voornamelijk aan de avondschool van de Rietveld Academie. Toch besteedde hij de meeste tijd aan het letterontwerp, waardoor de vriendinnen van zijn toen nog jonge dochter Flora haar vader niet de slimste vonden, omdat hij thuis nog steeds letters aan het tekenen was.

prijs € 5,00 bestel

Urban Jungle Eindhoven


De stad wordt door menigeen vanwege zijn hectische dynamiek en veelheid aan indrukken als een jungle ervaren. Dat geldt evenzeer vanuit de optiek van de boom bezien.Ook zij ervaren bedreigingen als verkeer, vervuiling en vernieling bovengronds en kabels en leidingen ondergronds als een jungle waarin zij willen overleven. Want dat is waar zij naar streven: LEVEN en daardoor leven geven aan hun directe omgeving. Niet slechts in een strak gereglementeerd verband als verzorgde straatboom, maar ook als querulante en grillige zaailing op de meest onmogelijke plaatsen. Urban jungle is tevens een metafoor voor de emoties die bomen oproepen bij bewoners en gebruikers van de stad en die groenbeheerders

en bestuurders dagelijks ervaren. De soms felle discussies getuigen ervan dat bomen er kennelijk al eeuwen toe doen. Maar een stad is geen bos en een bos geen stad. De realiteit is dat gestreden moet worden voor het beste van deze werelden.

prijs € 10,00 bestel