49 Milou Hermus

[nieuw]

Milou Hermus (1947) had als illustrator geen voorkeur voor ’n soort opdrachtgever. Zolang ze voldoende vrijheid kreeg, kon ze met elke opdracht, elk onderwerp uit de voeten; legde er een eer in om elk werk bijzonder te maken. ‘Ik kan ook niet werken als ik het niet met overgave doe; zodra ik merk dat het op de automatische piloot gaat, is het mis. Ik denk dat het er ook om gaat dat ik niet anoniem wil zijn.’ Haar belangstelling is heel breed, zou je kunnen zeggen. Je zou ook kunnen zeggen dat haar belangstelling vooral het werk zelf geldt, het vertellen van een verhaal in beeld. Inmiddels werkt ze vooral autonoom, schilderde twee series levensgrote portretten van mannen & vrouwen. En ze is nog niet uitgewerkt.

prijs € 5,00 bestel

48 Frans Lieshout


Grafisch ontwerper Frans Lieshout gaat in 1979 aan de slag bij Total Design in het team van Ben Bos, waar hij volop de kans krijgt zich te ontwikkelen. Als hij gevraagd wordt om aan te schuiven bij het team van Jelle van der Toorn Vrijthoff komt zijn carrière in een stroomversnelling. De vrije manier van denken van Lieshout past goed bij de nieuwe koers die van der Toorn Vrijthoff in gedachten heeft voor TD. Met onder andere het baanbrekende eerste Total Design boek maakt hij internationaal faam. In die tijd ontpopt hij zich als een digitale pionier van het vak. Ook later bij Design Connection en Cascade weet hij, met sprekende typografie, rijke beelden en een perfecte uitwerking, werk te maken dat inspireert en prikkelt. Tot op de dag van vandaag probeert hij grenzen te verleggen met zowel toegepast als vrij werk.

prijs € 5,00 bestel

Trotse burgers, Cuypers en de Sint-Catharinakerk

[nieuw]

De Sint-Catharinakerk, met zijn opmerkelijke dubbele torens, siert al 150 jaar de sterk veranderende skyline van Eindhoven. De architect van het gebouw, Pierre J.H. Cuypers (1827-1921), is ongetwijfeld een van de belangrijkste Nederlandse bouwmeesters van de negentiende eeuw. Hij is de architect van tientallen kerken en kapellen, maar ook van het Rijksmuseum (1876-1885) en het Amsterdamse Centraal Station (1881-1889). 

Cuypers is een jonge, veelbelovende architect als hij in 1859 het ontwerp voor een nieuwe Eindhovense stadskerk presenteert. Vanaf het begin is sprake van een rijk en monumentaal kerkgebouw, hoewel de inrichting meteen na de oplevering best nog kaal oogt. Door schenkingen van met name kapitaalkrachtige burgers zal dat snel veranderen…

In deze speciale uitgave gaan Peter Thoben en René Erven in op de rijke ontwerp- en ontwikkelingsgeschiedenis van de Eindhovense Sint-Catharinakerk.

 

prijs € 15,00 bestel

Piet Zwart

[nieuw]

In 1985, nu meer dan dertig jaar geleden, had Drukkerij Rosbeek het voornemen om Piet Zwart – die toen 100 jaar zou zijn geworden – postuum te eren met een publikatie in hun goodwillreeks.

De gedachten gingen daarbij uit naar minder bekend werk, zoals het Nomalieënboekje 1924 –1925 van de NKF en zijn veertien in de oorlogsjaren 1942 –1943 gemaakte kleurtekeningen in aquarel, van eetbare wilde groenten en vruchten, ten behoeve van een brochure van het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad. De keuze viel toen op het Normalieënboekje, dat als Rosbeek 21 in januari 1986 verscheen. Het idee voor een uitgave over de tekeningen uit de oorlogsjaren bleef ‘op de plank liggen’.

De presentatie van dit kleine ‘tijdsdocument’ kan nu, begin 2018 plaatsvinden. En brengt in herinnering dat Piet Zwart – nu vijfenzeventig jaar geleden – met een groot aantal medeburgers in gijzeling werd gehouden in de gijzelaarskampen in Haaren en Sint-Michielsgestel.

Onder die omstandigheden heeft Piet Zwart toentertijd de tekeningen gemaakt voor de brochure ‘Onze wilde groenten en vruchten’, waaraan deze laatste uitgave in de Rosbeek-reeks is gewijd.

prijs € 15,00 bestel

Godfried Konings


Grafisch vormgever Godfried Konings, opgeleid aan St. Joost, overleed als gevolg van een noodlottig ongeluk in juli 2016 “op geboortegrond” in Brabant. Hij was daar op familiebezoek tussen twee levens in: hij emigreerde naar de Verenigde Staten  in 1994, woonde en werkte eerst in New York City en later in Santa Fe, New Mexico; en was in Europa met zijn vrouw Arian en zijn kinderen Iza en Jan om een tijdje dat continent te ontdekken alvorens zij gezamenlijk, “on the road”, een langdurige ontdekkingsreis door Amerika gingen maken. Het huis in Santa Fe was verkocht, de beroepspraktijk gesloten; de kinderen (toen 12 en 10) zouden onderweg “home-schooling” krijgen. Hoe lang de reis zou duren? Godfried c.s. had geen idee; daarna zagen ze wel verder. Het abrupt ten einde gekomen avontuur bracht Godfried’s gezin terug in Santa Fe, waar ze zo goed en zo kwaad als dat gaat hun “normale” leven voortzetten. Het bracht zijn Hollandse (studie)vrienden en anderen ertoe een cahier over zijn leven en werken uit te brengen. Herinneringen aan iemand die velen dierbaar was.

 

Dit cahier is engelstalig

prijs € 8,00 bestel

Urban Jungle Eindhoven


De stad wordt door menigeen vanwege zijn hectische dynamiek en veelheid aan indrukken als een jungle ervaren. Dat geldt evenzeer vanuit de optiek van de boom bezien.Ook zij ervaren bedreigingen als verkeer, vervuiling en vernieling bovengronds en kabels en leidingen ondergronds als een jungle waarin zij willen overleven. Want dat is waar zij naar streven: LEVEN en daardoor leven geven aan hun directe omgeving. Niet slechts in een strak gereglementeerd verband als verzorgde straatboom, maar ook als querulante en grillige zaailing op de meest onmogelijke plaatsen. Urban jungle is tevens een metafoor voor de emoties die bomen oproepen bij bewoners en gebruikers van de stad en die groenbeheerders

en bestuurders dagelijks ervaren. De soms felle discussies getuigen ervan dat bomen er kennelijk al eeuwen toe doen. Maar een stad is geen bos en een bos geen stad. De realiteit is dat gestreden moet worden voor het beste van deze werelden.

prijs € 10,00 bestel