41 Titus Yocarini

[nieuw]

Als uitgever, bestuurder, cultureel ondernemer, kunstadviseur en museumdirecteur wist Titus Yocarini als geen ander idealen na te streven zonder veronachtzaming van een gezonde financiële basis. De zorg voor bijzondere archieven van vormgevers en fotografen, tentoonstellingen, projecten voor een breed publiek en bijzondere uitgaven, kunst in opdracht en educatie kregen zijn volle inzet. Hij bouwde een groot professioneel netwerk op en wist anderen te interesseren om mee te doen en financieel bij te dragen. Risico’s ging hij niet uit de weg maar wel altijd in overleg. Aan het begin van zijn werkzame leven was de praktijk een goede leerschool. Met groot enthousiasme en veel energie zet hij zich tot op de dag van vandaag in voor grafische vormgeving, kunst, cultuur en fotografie.

prijs € 5,00 bestel

40 Jacques Peeters


Jacques Peeters (Venlo, 1934) begon als letterzetter en groeide via een scala van vakopleidingen bij Drukkerij Lecturis in Eindhoven uit tot huisontwerper, een nieuw beroep op de grens van ontwerpen en het begeleiden van orders van externe ontwerpers. In 1963 stapte Peeters over naar Van der Grinten NV (later Océ) en ontwikkelde daar een vooraanstaande en bekroonde bedrijfsidentiteit.
Hij kwam in 1972 in de directie van Academie St. Joost in Breda om het kunstonderwijs richting te geven vanuit een moeizame periode van democratisering en tegengestelde didactische opvattingen. Herhuisvesting was urgent ennieuwe technologie diende zich aan: Peeters bedacht eenvooruitblik naar 2003. In 1988 nam hij er afscheid, ging weer ontwerpen en bleef betrokken in organisaties op het terrein van de beeldende kunst.

prijs € 5,00 bestel

Urban Jungle Eindhoven

[nieuw]

De stad wordt door menigeen vanwege zijn hectische dynamiek en veelheid aan indrukken als een jungle ervaren. Dat geldt evenzeer vanuit de optiek van de boom bezien.Ook zij ervaren bedreigingen als verkeer, vervuiling en vernieling bovengronds en kabels en leidingen ondergronds als een jungle waarin zij willen overleven. Want dat is waar zij naar streven: LEVEN en daardoor leven geven aan hun directe omgeving. Niet slechts in een strak gereglementeerd verband als verzorgde straatboom, maar ook als querulante en grillige zaailing op de meest onmogelijke plaatsen. Urban jungle is tevens een metafoor voor de emoties die bomen oproepen bij bewoners en gebruikers van de stad en die groenbeheerders

en bestuurders dagelijks ervaren. De soms felle discussies getuigen ervan dat bomen er kennelijk al eeuwen toe doen. Maar een stad is geen bos en een bos geen stad. De realiteit is dat gestreden moet worden voor het beste van deze werelden.

prijs € 10,00 bestel

1 Bert Nienhuis


Nienhuis (Amsterdam, 1944) geniet vooral bekendheid door zijn werk voor het weekblad Vrij Nederland. Hij maakte onder andere portretten bij interviews van Bibeb en Ischa Meijer en daarnaast maakte hij vele fotodocumentaires voor de VN-kleurenbijlage. In het Stadsarchief Amsterdam was in 2014 de tentoonstelling ‘Bert Nienhuis – Over ouder worden en liefde’ met portretten van bekende Nederlanders te zien.

prijs € 6,00 bestel