42 Swip Stolk

[nieuw]

De roots van Swip Stolk liggen in de jaren zestig. In een statement voor zijn studenten verwoordde hij de invloed hiervan in 1983 aldus: ‘Vanaf die periode heb ik mij bewust afgezet tegen de toen geldende stelling in het vak dat vormgeving onzichtbaar moest zijn. “Zo weinig mogelijk praten in je ontwerp,” heeft Wim Crouwel eens gezegd. Hij zal in veel opzichten gelijk hebben, maar zo’n stelling kan en mag nooit geldend zijn voor een vak in al zijn geledingen. Met het wit voor ogen ging ik zoeken naar visuele mogelijkheden/oplossingen waardoor bij de beschouwer/gebruiker iets gebeurde, hij emotioneel werd geraakt.’ In de vijftig jaar dat hij in het vak werkzaam is geweest heeft hij tientallen boeken gemaakt. Twee ervan zijn bijzonder omdat ze aan hem zijn gewijd: Master Forever, de catalogus bij zijn overzichtstentoonstelling in het Groninger Museum in 2000, en Is Getekend – Zwart op Wit uit 2009, een werkboek met voorstudies, schetsen en tekeningen dat inzicht geeft in zijn visie op het grafisch ontwerpen en op het verlaten van de grenzen daarvan. Ook dit deeltje van Roots laat dat zien. Hij heeft het binnenwerk op z’n Stolkiaans vormgegeven als een Wehkamp-catalogus.

prijs € 5,00 bestel

41 Titus Yocarini


Als uitgever, bestuurder, cultureel ondernemer, kunstadviseur en museumdirecteur wist Titus Yocarini als geen ander idealen na te streven zonder veronachtzaming van een gezonde financiële basis. De zorg voor bijzondere archieven van vormgevers en fotografen, tentoonstellingen, projecten voor een breed publiek en bijzondere uitgaven, kunst in opdracht en educatie kregen zijn volle inzet. Hij bouwde een groot professioneel netwerk op en wist anderen te interesseren om mee te doen en financieel bij te dragen. Risico’s ging hij niet uit de weg maar wel altijd in overleg. Aan het begin van zijn werkzame leven was de praktijk een goede leerschool. Met groot enthousiasme en veel energie zet hij zich tot op de dag van vandaag in voor grafische vormgeving, kunst, cultuur en fotografie.

prijs € 5,00 bestel

Urban Jungle Eindhoven


De stad wordt door menigeen vanwege zijn hectische dynamiek en veelheid aan indrukken als een jungle ervaren. Dat geldt evenzeer vanuit de optiek van de boom bezien.Ook zij ervaren bedreigingen als verkeer, vervuiling en vernieling bovengronds en kabels en leidingen ondergronds als een jungle waarin zij willen overleven. Want dat is waar zij naar streven: LEVEN en daardoor leven geven aan hun directe omgeving. Niet slechts in een strak gereglementeerd verband als verzorgde straatboom, maar ook als querulante en grillige zaailing op de meest onmogelijke plaatsen. Urban jungle is tevens een metafoor voor de emoties die bomen oproepen bij bewoners en gebruikers van de stad en die groenbeheerders

en bestuurders dagelijks ervaren. De soms felle discussies getuigen ervan dat bomen er kennelijk al eeuwen toe doen. Maar een stad is geen bos en een bos geen stad. De realiteit is dat gestreden moet worden voor het beste van deze werelden.

prijs € 10,00 bestel

1 Bert Nienhuis


Nienhuis (Amsterdam, 1944) geniet vooral bekendheid door zijn werk voor het weekblad Vrij Nederland. Hij maakte onder andere portretten bij interviews van Bibeb en Ischa Meijer en daarnaast maakte hij vele fotodocumentaires voor de VN-kleurenbijlage. In het Stadsarchief Amsterdam was in 2014 de tentoonstelling ‘Bert Nienhuis – Over ouder worden en liefde’ met portretten van bekende Nederlanders te zien.

prijs € 6,00 bestel