44 Jelle van der Toorn Vrijthoff


Jelle van der Toorn Vrijthoff studeerde aan de Koninklijke Academie in Den Haag. Werkte daarna enkele jaren als freelance ontwerper en ging vervolgens naar het Royal College of Art in Londen. Na terugkomst werkte hij voor de Staatsdrukkerij en Uitgeverij en gaf daar leiding aan de ontwerpafdeling. In 1982 trad hij in dienst van Total Design en werd zijn Haagse periode afgesloten. In 2002 nam hij als creatief directeur na twintig jaar afscheid van TD en ging hij als zelfstandig ontwerper verder. Hij was betrokken bij grote museale projecten in Oman en Jemen. Zijn fascinatie voor Japanse vechtsporten vormt een rode draad in zijn leven.

prijs € 5,00 bestel

Godfried Konings

[nieuw]

Tribute to a most singular man

prijs € 7,50,00 bestel

45 Gerard Unger

[nieuw]

Na de vijf letterfamilies voor Hell zijn er nog zeventien bijgekomen en samen met de twee die Unger aan het begin van zijn loopbaan ontwierp, komt het totaal op 24. Daarnaast voerde hij allerhande grafische opdrachten uit en schreef hij vele publicaties. Vanaf 1971 doceerde hij 34 academiejaren lang het vak typografie, voornamelijk aan de avondschool van de Rietveld Academie. Toch besteedde hij de meeste tijd aan het letterontwerp, waardoor de vriendinnen van zijn toen nog jonge dochter Flora haar vader niet de slimste vonden, omdat hij thuis nog steeds letters aan het tekenen was.

prijs € 5,00 bestel

Urban Jungle Eindhoven


De stad wordt door menigeen vanwege zijn hectische dynamiek en veelheid aan indrukken als een jungle ervaren. Dat geldt evenzeer vanuit de optiek van de boom bezien.Ook zij ervaren bedreigingen als verkeer, vervuiling en vernieling bovengronds en kabels en leidingen ondergronds als een jungle waarin zij willen overleven. Want dat is waar zij naar streven: LEVEN en daardoor leven geven aan hun directe omgeving. Niet slechts in een strak gereglementeerd verband als verzorgde straatboom, maar ook als querulante en grillige zaailing op de meest onmogelijke plaatsen. Urban jungle is tevens een metafoor voor de emoties die bomen oproepen bij bewoners en gebruikers van de stad en die groenbeheerders

en bestuurders dagelijks ervaren. De soms felle discussies getuigen ervan dat bomen er kennelijk al eeuwen toe doen. Maar een stad is geen bos en een bos geen stad. De realiteit is dat gestreden moet worden voor het beste van deze werelden.

prijs € 10,00 bestel