new product

[nieuw]

Afkomstig uit een artistiek milieu kiest Marie Christine van der Sman na haar studie geschiedenis en museologie voor een carrière in de museumwereld. Ze was onder andere directeur van het Haags Historisch Museum, Museum Meermanno, het NAGO en het Museon. Er lopen twee rode draden door haar werkzame leven: erfgoed en grafische vormgeving. In Museum Meermanno en het NAGO heeft ze veel archieven van grafisch ontwerpers voor de ondergang behoed en digitaal ontsloten. Haar erfenis is voor een groot deel onzichtbaar omdat tentoonstellingen tijdelijk zijn en collecties (veilig) in depots liggen opgeborgen. Maar het bewaren van vormgevingsarchieven van belangrijke Nederlandse ontwerpers gebeurt wel voor de eeuwigheid, zodat latere generaties ervan kunnen leren en genieten.

prijs € 5,00 bestel

Lies Ros

[nieuw]

Ik had geen moeilijke jeugd, mijn ouders stimuleerden creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Ze hadden een zogeheten ‘Goed Wonen’ winkel in Hengelo. Ontwerper worden was in die omgeving natuurlijk wel een logische keuze, al heb ik wel een omweg gemaakt via de vakopleiding voor edelsmeden in Schoonhoven. Dat was zó’n benepen, conservatieve omgeving dat ik het daar niet lang uithield. Op zoek naar een alternatief kwam ik terecht op de avondopleiding edelsmeden van de Rietveld Academie. Maar toen ik in het Stedelijk Museum drukwerk van Anthon Beeke en Swip Stolk zag, wist ik dat ik dat ook wilde: dingen maken voor gewone mensen in plaats van sieraden voor rijke mensen. Met mijn werk een bijdrage leveren aan een betere wereld.

prijs € 5,00 bestel

Trotse burgers, Cuypers en de Sint-Catharinakerk


De Sint-Catharinakerk, met zijn opmerkelijke dubbele torens, siert al 150 jaar de sterk veranderende skyline van Eindhoven. De architect van het gebouw, Pierre J.H. Cuypers (1827-1921), is ongetwijfeld een van de belangrijkste Nederlandse bouwmeesters van de negentiende eeuw. Hij is de architect van tientallen kerken en kapellen, maar ook van het Rijksmuseum (1876-1885) en het Amsterdamse Centraal Station (1881-1889). 

Cuypers is een jonge, veelbelovende architect als hij in 1859 het ontwerp voor een nieuwe Eindhovense stadskerk presenteert. Vanaf het begin is sprake van een rijk en monumentaal kerkgebouw, hoewel de inrichting meteen na de oplevering best nog kaal oogt. Door schenkingen van met name kapitaalkrachtige burgers zal dat snel veranderen…

In deze speciale uitgave gaan Peter Thoben en René Erven in op de rijke ontwerp- en ontwikkelingsgeschiedenis van de Eindhovense Sint-Catharinakerk.

 

prijs € 15,00 bestel

Piet Zwart


In 1985, nu meer dan dertig jaar geleden, had Drukkerij Rosbeek het voornemen om Piet Zwart – die toen 100 jaar zou zijn geworden – postuum te eren met een publikatie in hun goodwillreeks.

De gedachten gingen daarbij uit naar minder bekend werk, zoals het Nomalieënboekje 1924 –1925 van de NKF en zijn veertien in de oorlogsjaren 1942 –1943 gemaakte kleurtekeningen in aquarel, van eetbare wilde groenten en vruchten, ten behoeve van een brochure van het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad. De keuze viel toen op het Normalieënboekje, dat als Rosbeek 21 in januari 1986 verscheen. Het idee voor een uitgave over de tekeningen uit de oorlogsjaren bleef ‘op de plank liggen’.

De presentatie van dit kleine ‘tijdsdocument’ kan nu, begin 2018 plaatsvinden. En brengt in herinnering dat Piet Zwart – nu vijfenzeventig jaar geleden – met een groot aantal medeburgers in gijzeling werd gehouden in de gijzelaarskampen in Haaren en Sint-Michielsgestel.

Onder die omstandigheden heeft Piet Zwart toentertijd de tekeningen gemaakt voor de brochure ‘Onze wilde groenten en vruchten’, waaraan deze laatste uitgave in de Rosbeek-reeks is gewijd.

prijs € 15,00 bestel

Urban Jungle Eindhoven


De stad wordt door menigeen vanwege zijn hectische dynamiek en veelheid aan indrukken als een jungle ervaren. Dat geldt evenzeer vanuit de optiek van de boom bezien.Ook zij ervaren bedreigingen als verkeer, vervuiling en vernieling bovengronds en kabels en leidingen ondergronds als een jungle waarin zij willen overleven. Want dat is waar zij naar streven: LEVEN en daardoor leven geven aan hun directe omgeving. Niet slechts in een strak gereglementeerd verband als verzorgde straatboom, maar ook als querulante en grillige zaailing op de meest onmogelijke plaatsen. Urban jungle is tevens een metafoor voor de emoties die bomen oproepen bij bewoners en gebruikers van de stad en die groenbeheerders

en bestuurders dagelijks ervaren. De soms felle discussies getuigen ervan dat bomen er kennelijk al eeuwen toe doen. Maar een stad is geen bos en een bos geen stad. De realiteit is dat gestreden moet worden voor het beste van deze werelden.

prijs € 15,00 bestel