Donald Janssen

[nieuw]

Tentoonstellingsvormgeving is een relatief jonge ontwerpdiscipline en de laatste decennia sterk in ontwikkeling. Grafisch en industrieel ontwerper Donald Janssen maakte vijftig jaar deel uit van deze ontwikkeling, eerst als zelfstandig ontwerper en vervolgens met zijn Haags ontwerpbureau. In de jaren zeventig begon hij als freelance ontwerper bij het Haags Gemeentemuseum. Allengs volgden meerdere musea in Nederland en daarbuiten, waaruit geregeld langjarige werkrelaties ontstonden. Hijis een bevlogen ontwerper die binnen het kader van een heldere ontwerpopvatting voortdurend naar nieuwe wegen en duurzame oplossingen zoekt.

prijs € 5,00 bestel

Andrew Fallon


Als student aan het Londense Royal College of Art gaat Andrew Fallon in de zomer van 1969 naar Nederland om werkervaring op te doen bij Total Design. Het wordt een dusdanig geslaagd intermezzo dat het verlenging krijgt voordat hij zijn studie heeft afgerond. Een paar jaar later vestigt hij zich als zelfstandig grafisch ontwerper. Dit leidt binnen korte tijd tot een vruchtbare samenwerking met Hans Versteeg. Vervolgens wordt hem gevraagd om Tel Design te komen versterken, een aanbod dat hij niet kan weerstaan. Kopstukken Gert Dumbar en Jan Lucassen verlaten echter vlak na elkaar het bureau en het is aan hem om het opnieuw op te bouwen. Hij blijft 24 jaar bij Tel Design, maar eenmaal de 50 gepasseerd heeft hij genoeg leiding gegeven en neemt hij als zelfstandig design consultant meer gelegenheid om zijn creativiteit uit te leven. Ondertussen is hij ook nog Ben Bos opgevolgd als voorzitter van het NAGO. Als Engelsman in Nederland heeft Andrew Fallon zijn sporen achtergelaten, waarvan meerdere een opmerkelijke duurzaamheid vertoond hebben.

prijs € 5,00 bestel

Trotse burgers, Cuypers en de Sint-Catharinakerk


De Sint-Catharinakerk, met zijn opmerkelijke dubbele torens, siert al 150 jaar de sterk veranderende skyline van Eindhoven. De architect van het gebouw, Pierre J.H. Cuypers (1827-1921), is ongetwijfeld een van de belangrijkste Nederlandse bouwmeesters van de negentiende eeuw. Hij is de architect van tientallen kerken en kapellen, maar ook van het Rijksmuseum (1876-1885) en het Amsterdamse Centraal Station (1881-1889). 

Cuypers is een jonge, veelbelovende architect als hij in 1859 het ontwerp voor een nieuwe Eindhovense stadskerk presenteert. Vanaf het begin is sprake van een rijk en monumentaal kerkgebouw, hoewel de inrichting meteen na de oplevering best nog kaal oogt. Door schenkingen van met name kapitaalkrachtige burgers zal dat snel veranderen…

In deze speciale uitgave gaan Peter Thoben en René Erven in op de rijke ontwerp- en ontwikkelingsgeschiedenis van de Eindhovense Sint-Catharinakerk.

 

prijs € 15,00 bestel

Piet Zwart


In 1985, nu meer dan dertig jaar geleden, had Drukkerij Rosbeek het voornemen om Piet Zwart – die toen 100 jaar zou zijn geworden – postuum te eren met een publikatie in hun goodwillreeks.

De gedachten gingen daarbij uit naar minder bekend werk, zoals het Nomalieënboekje 1924 –1925 van de NKF en zijn veertien in de oorlogsjaren 1942 –1943 gemaakte kleurtekeningen in aquarel, van eetbare wilde groenten en vruchten, ten behoeve van een brochure van het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad. De keuze viel toen op het Normalieënboekje, dat als Rosbeek 21 in januari 1986 verscheen. Het idee voor een uitgave over de tekeningen uit de oorlogsjaren bleef ‘op de plank liggen’.

De presentatie van dit kleine ‘tijdsdocument’ kan nu, begin 2018 plaatsvinden. En brengt in herinnering dat Piet Zwart – nu vijfenzeventig jaar geleden – met een groot aantal medeburgers in gijzeling werd gehouden in de gijzelaarskampen in Haaren en Sint-Michielsgestel.

Onder die omstandigheden heeft Piet Zwart toentertijd de tekeningen gemaakt voor de brochure ‘Onze wilde groenten en vruchten’, waaraan deze laatste uitgave in de Rosbeek-reeks is gewijd.

prijs € 15,00 bestel

Godfried Konings


Grafisch vormgever Godfried Konings, opgeleid aan St. Joost, overleed als gevolg van een noodlottig ongeluk in juli 2016 “op geboortegrond” in Brabant. Hij was daar op familiebezoek tussen twee levens in: hij emigreerde naar de Verenigde Staten  in 1994, woonde en werkte eerst in New York City en later in Santa Fe, New Mexico; en was in Europa met zijn vrouw Arian en zijn kinderen Iza en Jan om een tijdje dat continent te ontdekken alvorens zij gezamenlijk, “on the road”, een langdurige ontdekkingsreis door Amerika gingen maken. Het huis in Santa Fe was verkocht, de beroepspraktijk gesloten; de kinderen (toen 12 en 10) zouden onderweg “home-schooling” krijgen. Hoe lang de reis zou duren? Godfried c.s. had geen idee; daarna zagen ze wel verder. Het abrupt ten einde gekomen avontuur bracht Godfried’s gezin terug in Santa Fe, waar ze zo goed en zo kwaad als dat gaat hun “normale” leven voortzetten. Het bracht zijn Hollandse (studie)vrienden en anderen ertoe een cahier over zijn leven en werken uit te brengen. Herinneringen aan iemand die velen dierbaar was.

 

Dit cahier is engelstalig

prijs € 8,00 bestel

Urban Jungle Eindhoven


De stad wordt door menigeen vanwege zijn hectische dynamiek en veelheid aan indrukken als een jungle ervaren. Dat geldt evenzeer vanuit de optiek van de boom bezien.Ook zij ervaren bedreigingen als verkeer, vervuiling en vernieling bovengronds en kabels en leidingen ondergronds als een jungle waarin zij willen overleven. Want dat is waar zij naar streven: LEVEN en daardoor leven geven aan hun directe omgeving. Niet slechts in een strak gereglementeerd verband als verzorgde straatboom, maar ook als querulante en grillige zaailing op de meest onmogelijke plaatsen. Urban jungle is tevens een metafoor voor de emoties die bomen oproepen bij bewoners en gebruikers van de stad en die groenbeheerders

en bestuurders dagelijks ervaren. De soms felle discussies getuigen ervan dat bomen er kennelijk al eeuwen toe doen. Maar een stad is geen bos en een bos geen stad. De realiteit is dat gestreden moet worden voor het beste van deze werelden.

prijs € 15,00 bestel