spread
spread spread spread spread spread

x
coverImage bladeren

57 Abe Kuipers


In de reeks Roots

Met het toekennen van de H.N. Werkmanprijs 1980 aan Abe Kuipers wordt de aandacht gevestigd op een grafisch vormgever, wiens werk niet alleen van betekenis is, maar ook van invloed is op het vakonderwijs. Sinds 1962 is hij docent aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Enschede: lesopdracht typografie en geschiedenis van letter en boek. Met zijn (soms provocerende) kritische benaderingswijze, gevoed door een overtuigende persoonlijke visie, vertegenwoordigt Abe Kuipers een stroming in het kunstonderwijs, die van vitaal belang is voor de vakopleiding nu en in de toekomst. Ter ondersteuning van zijn ‘colleges’ schreef hij het boek ‘opschrift, op schrift’. Met name in de stad Groningen heeft Abe Kuipers een bewonderenswaardige reputatie weten op te bouwen en zijn sporen als vormgever verdiend. Hij ontwierp er de bewegwijzeringsborden voor het verkeerscirculatieplan stad Groningen. Zijn gehele oeuvre getuigt van affiniteit met de media en ademt een eigenzinnige geest. Zijn werk werd meerdere malen onderscheiden. Uit juryrapport H.N. Werkmanprijs 1980

prijs € 5,00 bestel

tekst: Ans van Genderen

vormgeving: vanRixtelvanderPut ontwerpers

omslagfoto: Aatjan Renders

papier: Arctic Volume White

drukwerk: Wilco Art Books

formaat: 168 x 240 mm

aantal pagina: 16

bindwijze: geniet

ISBN: 978-94-92172-30-3