de favorieten zijn:
Taco Anema
Arctic paper
Hélène Bergmans
Haico Beukers
Han Le Blanc
Petr van Blokland
Hans Bockting 

Hugh Boekraad
Ab Bol
Ben Bos
Jan Boterman
Renske Brinkman
Jaap Bruynen
Baer Cornet
Wim Crouwel
Vanessa van Dam
Pao Lien Djie
Jan van Duppen
Drukkerij Elco
Martijn Engelbregt
Jeroen van Erp
Gielijn Escher
Andrew Fallon
Ben Faydherbe
Meghan Ferrill
Adri Franke
Tjeerd Frederikse 
Piet Gerards 
Reinier Gerritsen 
Wilco Geursen
Denise Ghering

Henk Gianotten
Greve Offset
Rita van Hattum
Reinoud van Hasselt
Paul Hefting
Karin van der Heiden
Eric Hesen
Rens Holslag
Rob Huisman
Walter van Hulst
Frederike Huygen
Donald Janssen
Hans Janssen
Peter Jonker
Willem Kars
Peter Kentie
Max Kisman
Els Kuijpers
Dingeman Kuilman
Carel Kuitenbrouwer
Karin ter Laak
Drukkerij Lecturis
Frans van Lier
Jaap Lieverse
John Lippinkhof
Marcel Loermans
Freek Lomme
Mathieu Lommen
Harmine Louwé
Martin Majoor
Chris Manders
Ron Meijer
Paul Mertz
Jean-Paul Mombers
Paul Mijksenaar
Drukkerij Nautilus
Hanneke van den Nieuwenhof
Norbert van Onna

Martijn Oostra
Ris van Overeem
Papyrus
Erik Prinsen
Frans van der Put
Aatjan Renders
Chris Reinewald
Guus Ros
Cor Rosbeek
drukkerij Rosbeek
Bavo van Rossum
Roto Smeets
Will van Sambeek
Matt van Santvoord
Loes Scheepens
Marga Scholma
Scription
Geert Setola
Erwin Slaats
Koosje Sierman
Drukkerij Slinger
Marcel Sloots
Drukkerij Spinhex-Industrie
Frans Spruyt
Anton Spruit

Koos Staal

Rob Stork
Harry Swaak
Titus Swart
Jan van Toorn
Jaap van Triest
Bibliotheek, UVA
Gerard Unger
Marjan Unger
Irene Veenstra
Chris Vermaas
Edwin Vollebergh
Anton Vos
Wout de Vringer
Marcel Vroom
Wim Westerveld
Hester Wolters
Titus Yocarini
Paul van Yperen
Sybrand Zijlstra
Ron van Zon
André van Zwieten

De favorieten

[Z]OO producties wordt steeds vaker benaderd door mensen die bezig zijn om op eigen initiatief een boek te initiëren. Vaak gaat dit over onderwerpen uit de recente geschiedenis van het grafisch ontwerpvak. Uitgaves die gaan over gepensioneerde of overleden ontwerpers, een verdwenen techniek of beroepstak of een particuliere collectie. Uitgaves die er gewoon moeten komen omdat het belangrijk is dat we niet alleen in de toekomst kijken, maar ook in het verleden. In dit verleden liggen de wortels waarop de florerende Nederlandse grafische ontwerpcultuur gegrondvest is.

Het blijft echter meestal bij goede bedoelingen. Veel van deze uitgaven komen uiteindelijk niet van de grond omdat de initiatiefnemer niet bij machte is om het geheel geproduceerd te krijgen.

[Z]OO producties heeft daarom het initiatief genomen om te komen tot een grafisch productiefonds genaamd 'de Favorieten'.
Lid worden kost geen geld. Toetredende leden stemmen er wel mee in om van tijd tot tijd (gedacht wordt aan eens in de twee jaar) een bijdrage 'in natura' te leveren. Een ieder levert wat hij of zij in huis heeft. Een drukker drukt, een schrijver schrijft, een ontwerper ontwerpt, een papierleverancier levert papier, een binder bindt. Zo moet het mogelijk zijn om met weinig geld toch veel tot stand te brengen.
Hoemeer partijen lid worden, hoe groter het scheppend potentieel van het geheel is.

Expositie
Het is de bedoeling dat aan het verschijnen van een nieuwe uitgave een expositie in een vooraanstaand museum georganiseerd wordt.