De wereld verandert en Eindhoven verandert mee. Ook de rol van de stedelijke ruimte is niet meer eenduidig te verklaren als ontmoetingsplek of verkeersruimte, verblijfs- of transitruimte. Binnen en buiten, tijdelijkheid en permanentie, grenzen vervagen. Zo verandert ook de sociale interactie in de stedelijke ruimte. Gevoelens van onveiligheid, maar ook onverwachte en onvoorspelbare mogelijkheden zijn onmiskenbaar. Social Urban Space wil een bijdrage leveren aan het verruimen van dit inzicht, door middel van projecten en lezingen. Social Urban Space is een initiatief van diederendirrix architecten en [Z]OO producties. www.socialurbanspace.nl